Y Cymorth Sydd Ar Gael yn eich Ardal chi

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau gwirfoddol a chymunedol sydd ar gael yn eich ardal chi, nodwch y manylion sydd eu hangen isod.

Cyfeiriadur gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru yw Infoengine. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu darparu gwybodaeth a chymorth er mwyn i chi allu gwneud dewis ar sail gwybodaeth.

Darperir Infoengine gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Sirol gwirfoddol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.