Y Cymorth Sydd Ar Gael yn eich Ardal chi

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau gwirfoddol a chymunedol sydd ar gael yn eich ardal chi, nodwch y manylion sydd eu hangen isod.

Cyfeiriadur gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru yw Infoengine. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu darparu gwybodaeth a chymorth er mwyn i chi allu gwneud dewis ar sail gwybodaeth.

Darperir Infoengine gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Sirol gwirfoddol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

UPDATED #VOED guidance
Fourth Edition of Care After Death available. Check out for currant guidance & new resource ⤵️
https://professionals.hospiceuk.org/what-we-offer/publications?cat=72e54312-4ccd-608d-ad24-ff0000fd3330
@WeNurses
#PEoLC

Do you work in a primary care practice and have an interest in improving end-of-life care?
If so, please take our independent survey and help us develop the future of our Daffodil Standards programme.
Open to all GP practices in the UK➡️ https://bit.ly/3r5AI6y

Load More...