Y Cymorth Sydd Ar Gael yn eich Ardal chi

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau gwirfoddol a chymunedol sydd ar gael yn eich ardal chi, nodwch y manylion sydd eu hangen isod.

Cyfeiriadur gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru yw Infoengine. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu darparu gwybodaeth a chymorth er mwyn i chi allu gwneud dewis ar sail gwybodaeth.

Darperir Infoengine gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Sirol gwirfoddol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

A warm welcome to Alessandro Bosco to @PELi_Cam

Alessandro is exploring community nurses’ experiences of taking on extended clinical roles in EOLC. & Inequalities to medication during out of hours

@hattierocket @PCU_Cambridge @SimonNoahEtkind @Rosy_roo_roo @curwen_jessica

📚 This week's self-help recommendation is: Listen: How to Find the Words for Tender Conversations by @drkathrynmannix.

🔎 NHS staff can borrow from @WelshHealthLib.

Load More...