Newyddion a Digwyddiadau

i Sgwrs gyda Dr Rachel Clarke

Mae Dr Rachel Clarke a’r Athro Mark Taubert yn trafod sut i helpu pobl sydd yn wynebu ddiwedd oes, er mwyn byw bywyd llawn a chyfoethog â phosibl. Byddant yn trafod yr heriau o fyw yn wyneb marwolaeth a phŵer…
Darllen Mwy

Gwrando a chael sgyrsiau tyner gyda Dr Kathryn Mannix

Beth sy’n digwydd pan fyddwn wir yn gwrando ar rywun, yn rhoi ein holl sylw iddynt gyda thynerwch a thosturi, ac yn eu galluogi i siarad am yr hyn sydd bwysicaf? Mae Cymru Garedig wrth ei fodd yn eich gwahodd…
Darllen Mwy

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y cynllun hwn yw helpu pobl â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor a'u gofalwyr i ddarparu gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal y gallai fod angen iddynt ymweld â'u cartref mewn argyfwng. https://111.wales.nhs.uk/livewell/lifestylewellbeing/winterhealthplan/?clearcache=1&locale=cy
Darllen Mwy

#IRemember

#IRemember 22–26 Tachwedd, 2021 Ledled y byd, mae gan wahanol ddiwylliannau a chredoau ffyrdd gwahanol o gofio’r meirw, ac er eu bod yn wahanol, mae gwreiddiau pob un mewn cofio a phwysigrwydd peidio ag anghofio’r bobl roedden ni’n eu hadnabod.…
Darllen Mwy

Siarad am Farw Rhaglen digwyddiadau am ddim i’w cynnal yng Nghanolfan St. Paul’s, Port Talbot

Sgyrsiau am farwolaeth, marw a cholled yn ein cymuned, o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Tachwedd 2021 Cyfres mis o sgyrsiau,  cyflwyniadau, profiadau personol a  gweithgareddau diddorol am ddim i bawb, sy’n archwilio’r pwnc…
Darllen Mwy

Mae Dŵlas Diwedd Oes

Mae Dŵlas Diwedd Oes yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl sydd â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd ac i'r bobl sy'n bwysig iddyn nhw. Rydyn ni'n gwneud marwolaeth a marw yn fusnes i bob un ohonom drwy weithio…
Darllen Mwy

ACE – Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr 2021 (10 - 16 Mai) Cynhaliodd ACE - Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, nifer o ddigwyddiadau i nodi a chyfrannu at Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr. Dros y flwyddyn diwethaf, mae Kimberley, ein Swyddog Datblygu Macmillan, wedi…
Darllen Mwy

SGYRSIAU CALED YN Y CEGIN – Lleoliad, Lleoliad: Oes obsesiwn gennym am le da i farw?

Mae Maggie’s Caerdydd a Cymru Garedig yn cynnal trafodaeth ddydd Mercher 12 Mai am 12pm. https://www.youtube.com/watch?v=I4wIfH9XEec&t=2s Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr eleni yw bod mewn lle da i farw. Beth mae hyn yn ei olygu? Ydyn ni fodau dynol yn…
Darllen Mwy

Small acts of kindness make a big difference – a new partnership with Macmillan Cancer Support

Kimberley (right) & Charlotte (middle) delivering a Care Home Care package to staff and residents at Regency House Care Home, Ely, Cardiff In March, after 4 years working on our CAER Heritage project, Kimberley Jones (right) took on a new…
Darllen Mwy

ACE’s Covid Response

On March 17th 2020, following government guidelines regarding the outbreak of Covid-19, the Dusty Forge transformed overnight from a busy community centre to an eerily quiet hub for vitally important crisis response work. ACE rapidly adapted work and refocused resources…
Darllen Mwy