Newyddion a Digwyddiadau

Gwrando a chael sgyrsiau tyner gyda Dr Kathryn Mannix

Beth sy’n digwydd pan fyddwn wir yn gwrando ar rywun, yn rhoi ein holl sylw iddynt gyda thynerwch a thosturi, ac yn eu galluogi i siarad am yr hyn sydd bwysicaf? Mae Cymru Garedig wrth ei fodd yn eich gwahodd…
Darllen Mwy

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y cynllun hwn yw helpu pobl â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor a'u gofalwyr i ddarparu gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal y gallai fod angen iddynt ymweld â'u cartref mewn argyfwng. https://111.wales.nhs.uk/livewell/lifestylewellbeing/winterhealthplan/?clearcache=1&locale=cy
Darllen Mwy

#IRemember

#IRemember 22–26 Tachwedd, 2021 Ledled y byd, mae gan wahanol ddiwylliannau a chredoau ffyrdd gwahanol o gofio’r meirw, ac er eu bod yn wahanol, mae gwreiddiau pob un mewn cofio a phwysigrwydd peidio ag anghofio’r bobl roedden ni’n eu hadnabod.…
Darllen Mwy

Siarad am Farw Rhaglen digwyddiadau am ddim i’w cynnal yng Nghanolfan St. Paul’s, Port Talbot

Sgyrsiau am farwolaeth, marw a cholled yn ein cymuned, o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Tachwedd 2021 Cyfres mis o sgyrsiau,  cyflwyniadau, profiadau personol a  gweithgareddau diddorol am ddim i bawb, sy’n archwilio’r pwnc…
Darllen Mwy

Mae Dŵlas Diwedd Oes

Mae Dŵlas Diwedd Oes yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl sydd â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd ac i'r bobl sy'n bwysig iddyn nhw. Rydyn ni'n gwneud marwolaeth a marw yn fusnes i bob un ohonom drwy weithio…
Darllen Mwy

ACE – Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr 2021 (10 - 16 Mai) Cynhaliodd ACE - Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, nifer o ddigwyddiadau i nodi a chyfrannu at Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr. Dros y flwyddyn diwethaf, mae Kimberley, ein Swyddog Datblygu Macmillan, wedi…
Darllen Mwy

SGYRSIAU CALED YN Y CEGIN – Lleoliad, Lleoliad: Oes obsesiwn gennym am le da i farw?

Mae Maggie’s Caerdydd a Cymru Garedig yn cynnal trafodaeth ddydd Mercher 12 Mai am 12pm. https://www.youtube.com/watch?v=I4wIfH9XEec&t=2s Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr eleni yw bod mewn lle da i farw. Beth mae hyn yn ei olygu? Ydyn ni fodau dynol yn…
Darllen Mwy

Small acts of kindness make a big difference – a new partnership with Macmillan Cancer Support

Kimberley (right) & Charlotte (middle) delivering a Care Home Care package to staff and residents at Regency House Care Home, Ely, Cardiff In March, after 4 years working on our CAER Heritage project, Kimberley Jones (right) took on a new…
Darllen Mwy

ACE’s Covid Response

On March 17th 2020, following government guidelines regarding the outbreak of Covid-19, the Dusty Forge transformed overnight from a busy community centre to an eerily quiet hub for vitally important crisis response work. ACE rapidly adapted work and refocused resources…
Darllen Mwy

Peter’s Story

How might Compassionate Cymru work? Peter is 84, he has been in hospital for a hip replacement but suffered some complications after it. He lives alone, but is anxious to return home. He has had a social services assessment and…
Darllen Mwy