Ar ôl i rywun farw

Os yw rhywun rydych chi’n poeni amdano wedi marw, rydyn ni yma i helpu. Darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi, cael gwybodaeth am wasanaethau a sut y gallwch chi ymwneud â mudiad Cymru Garedig.

Adnoddau profedigaeth

Os ydych chi’n teimlo yr hoffech chi siarad â rhywun am eich teimladau yn ystod neu ar ôl profedigaeth, mae yna lawer o adnoddau ar gael i’ch cefnogi chi:

Dyma daflen ddefnyddiol iawn gan Byw Nawr sy’n cynnwys gwybodaeth, cyngor a chymorth ar brofedigaeth.

Gallai rhai mathau o brofedigaeth olygu eich bod yn teimlo yr hoffech gael cyngor mwy arbenigol.

Er enghraifft, os ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr i blentyn sydd wedi marw mae’n bosib yr hoffech chi gysylltu â Winston’s Wish.

Ar gyfer cefnogaeth Profedigaeth ar ôl i rywun farw ar ôl hunanladdiad, mae’r Bartneriaeth Cymorth ar ôl Hunanladdiad yn dwyn ynghyd gefnogaeth a gwybodaeth.

Os ydych chi’n teimlo bod eich galar yn achosi problemau mwy cymhleth i chi neu os yw’n ymddangos ei fod yn gwaethygu, dylech siarad â’ch meddyg teulu, a fydd yn gallu awgrymu ffynonellau cymorth a chefnogaeth bellach.

Mae’n bosib y byddwch yn teimlo yr hoffech helpu neu gefnogi eraill sy’n mynd trwy’r un profiad beth amser ar ôl i chi gael profedigaeth eich hun. Gall Cymru Garedig eich helpu i ddod o hyd i lwybr i wneud hynny, felly cysylltwch yma.

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

The death of a friend can be very painful and that loss of connection can be difficult to cope with 💜

You might experience sadness, fear, anger, guilt or as though your grief isn't important. These are all completely normal emotions.

Here's our advice:
https://www.cruse.org.uk/understanding-grief/grief-experiences/losing-a-friend/

"We welcome their intent to strengthen focus on end of life care and look forward to working closely with the @WelshGovernment and hospices on phase three of the funding review and new programme of work." - @jonnyellis74, Director of Policy and Advocacy. https://loom.ly/mbZxg94

Load More...