Helpwch i adeiladu Cymru Garedig yn eich ardal chi

Mae Cymru Garedig yn ymwneud ag adeiladu cymunedau lle mae pobl bob dydd yn chwarae rhan gryfach yng ngofal a chefnogaeth pobl wrth iddynt heneiddio ac ar ddiwedd oes. Os oes gennych ddiddordeb mewn creu cymuned garedig yn eich ardal chi, cysylltwch â ni.

Pecynnau cymorth ar gyfer adeiladu Cymru Garedig yn lleol

Mae rhai pecynnau cymorth a awgrymir y gallwch eu defnyddio i ddatblygu grwpiau lleol ac i helpu i rwydweithio â grwpiau eraill. Dyma rai efallai yr hoffech chi ddarllen drwyddynt. Wrth gwrs gallwch hefyd gymysgu ac uno elfennau a allai gyd-fynd â’ch gofynion penodol. Gallwn eich cynghori ar sut i wneud y defnydd gorau o’r pecynnau cymorth hyn.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn lleol

Mae prosiectau yn digwydd ledled Cymru, ond rydym ar ddechrau adeiladu mudiad sy’n cefnogi cymunedau ar hyd a lled y genedl.

Gallwch gysylltu â’r prosiectau canlynol i ddarganfod mwy: