Helpwch i adeiladu Cymru Garedig yn eich ardal chi

Mae Cymru Garedig yn ymwneud ag adeiladu cymunedau lle mae pobl bob dydd yn chwarae rhan gryfach yng ngofal a chefnogaeth pobl wrth iddynt heneiddio ac ar ddiwedd oes. Os oes gennych ddiddordeb mewn creu cymuned garedig yn eich ardal chi, cysylltwch â ni.

Pecynnau cymorth ar gyfer adeiladu Cymru Garedig yn lleol

Mae rhai pecynnau cymorth a awgrymir y gallwch eu defnyddio i ddatblygu grwpiau lleol ac i helpu i rwydweithio â grwpiau eraill. Dyma rai efallai yr hoffech chi ddarllen drwyddynt. Wrth gwrs gallwch hefyd gymysgu ac uno elfennau a allai gyd-fynd â’ch gofynion penodol. Gallwn eich cynghori ar sut i wneud y defnydd gorau o’r pecynnau cymorth hyn.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn lleol

Mae prosiectau yn digwydd ledled Cymru, ond rydym ar ddechrau adeiladu mudiad sy’n cefnogi cymunedau ar hyd a lled y genedl.

Gallwch gysylltu â’r prosiectau canlynol i ddarganfod mwy:

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

"What do I do now?"

Receiving the news that you or a loved one have a terminal or life-limiting diagnosis will be a shock. But it's important to know you're not alone.

From support for carers to guidance on hospice care, our resources are here to help: https://loom.ly/g4xPB4Y

End of Life Aid Skills for Everyone (EASE) is a free, four-week course designed to build comfort and confidence when supporting people through death, dying and bereavement. New course starting end July. Limited places! More info/sign up: caroline@palliativecarescotland.org.uk

Load More...