Gofalu am berson sy’n marw

Os yw rhywun rydych chi’n poeni amdano yn marw, mae yna nifer o ffynonellau cymorth y gallwch chi eu cyrchu i gael help.

Os oes gennych anghenion gofal brys, mae’n bwysig eich bod chi’n siarad â’ch tîm gofal lliniarol lleol neu gyda’ch meddyg teulu.

Am wybodaeth gyffredinol sy’n ymwneud â gofal lliniarol a rheoli symptomau, mae gan Marie Curie set ragorol o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol. https://www.mariecurie.org.uk/help/support/being-there

Os oes angen i chi siarad â rhywun, mae nifer o elusennau sy’n darparu cefnogaeth trwy gydol yr wythnos:

Gallwch hefyd gyrchu gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar wefan Hospice UK sy’n dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fydd rhywun yn marw a sut i helpu i ofalu amdanynt.

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

"What do I do now?"

Receiving the news that you or a loved one have a terminal or life-limiting diagnosis will be a shock. But it's important to know you're not alone.

From support for carers to guidance on hospice care, our resources are here to help: https://loom.ly/g4xPB4Y

End of Life Aid Skills for Everyone (EASE) is a free, four-week course designed to build comfort and confidence when supporting people through death, dying and bereavement. New course starting end July. Limited places! More info/sign up: caroline@palliativecarescotland.org.uk

Load More...