Gofalu am berson sy’n marw

Os yw rhywun rydych chi’n poeni amdano yn marw, mae yna nifer o ffynonellau cymorth y gallwch chi eu cyrchu i gael help.

Os oes gennych anghenion gofal brys, mae’n bwysig eich bod chi’n siarad â’ch tîm gofal lliniarol lleol neu gyda’ch meddyg teulu.

Am wybodaeth gyffredinol sy’n ymwneud â gofal lliniarol a rheoli symptomau, mae gan Marie Curie set ragorol o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol. https://www.mariecurie.org.uk/help/support/being-there

Os oes angen i chi siarad â rhywun, mae nifer o elusennau sy’n darparu cefnogaeth trwy gydol yr wythnos:

Gallwch hefyd gyrchu gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar wefan Hospice UK sy’n dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fydd rhywun yn marw a sut i helpu i ofalu amdanynt.

Trydariadau Diweddaraf

@BywNawr

The death of a friend can be very painful and that loss of connection can be difficult to cope with 💜

You might experience sadness, fear, anger, guilt or as though your grief isn't important. These are all completely normal emotions.

Here's our advice:
https://www.cruse.org.uk/understanding-grief/grief-experiences/losing-a-friend/

"We welcome their intent to strengthen focus on end of life care and look forward to working closely with the @WelshGovernment and hospices on phase three of the funding review and new programme of work." - @jonnyellis74, Director of Policy and Advocacy. https://loom.ly/mbZxg94

Load More...