Siarad am Farw Rhaglen digwyddiadau am ddim i’w cynnal yng Nghanolfan St. Paul’s, Port Talbot

Sgyrsiau am farwolaeth, marw a cholled yn ein cymuned, o’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Tachwedd 2021

Cyfres mis o sgyrsiau,  cyflwyniadau, profiadau personol a  gweithgareddau diddorol am ddim i bawb, sy’n archwilio’r pwnc marwolaeth a marw.

Dydd Llun 1 Tachwedd, 2-4pm: ‘Caffi Tosturiol’ Dydd Mercher 3 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Cofio gyda chariad’ Dydd Gwener 5 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Angladdau dyneiddiol’  Dydd Sadwrn 6 Tachwedd, 2-4pm: ‘Profiadau ar ddiwedd oes’ Dydd Mawrth 9 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Byw a marw tosturiol’ Dydd Mercher 10 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Ein perthynas â’r ymadawedig’ Dydd Llun 15 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Tacluso marwolaeth’ Dydd Mercher 17 Tachwedd, 2-4pm: ‘Rhoi trefn ar eich pethau’ Dydd Iau 18 Tachwedd, 2.30-4pm: ‘Rôl Bydwraig yr Enaid’ Dydd Gwener 19 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Siarad gyda phlant ynglŷn â marwolaeth, marw a cholled’ Dydd Llun 22 Tachwedd, 1.30-4pm: ‘Angladdau a rôl ytrefnydd angladdau’ Dydd Mercher 24 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Ydyn ni yn y lle iawn i farw?’ Dydd Iau 25 Tachwedd, 2.30-4pm:  ‘Galar oedolion’ Dydd Gwener 26 Tachwedd, 10.30am-12pm:  ‘Ysbrydolrwydd a marwolaeth’

Am fanylion pellach ac i archebu lle, cysylltwch â, Cath Thompson Cysylltydd Cymunedol Tosturiol Macmillan communityconnector@parishofaberavon.org  07483 316892/01639 883123