Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y cynllun hwn yw helpu pobl â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor a’u gofalwyr i ddarparu gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal y gallai fod angen iddynt ymweld â’u cartref mewn argyfwng.

https://111.wales.nhs.uk/livewell/lifestylewellbeing/winterhealthplan/?clearcache=1&locale=cy